Article Tag - "블랙 잭 슬롯 머신"

or Article Tags

Independent Articles
다음주 나혼자산다 권혁수.jp »</a> <br> <div class="small"><div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%eb%8b%a4%ec%9d%8c%ec%a3%bc-%eb%82%98%ed%98%bc%ec%9e%90%ec%82%b0%eb%8b%a4-%ea%b6%8c%ed%98%81%ec%88%98-jp/"></div> <p>다음주 나혼자산다 권혁수.jpg 제천출장맛사지 순천출장안마 드루킹 특검의 현실<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --></p> <div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%eb%8b%a4%ec%9d%8c%ec%a3%bc-%eb%82%98%ed%98%bc%ec%9e%90%ec%82%b0%eb%8b%a4-%ea%b6%8c%ed%98%81%ec%88%98-jp/"></div> <p><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt --></p> </div> </div> </td> </tr><tr> <td style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;"> <div class="small"> <b> </b> </div> <div style="padding-left:10px;"> <a href="https://articles.ibpa-online.org/%ea%b3%b5%ec%84%b1%ea%b2%8c%ec%9e%84-%ea%b7%bc%ed%99%a9-gif/"><title>공성게임 근황.gif

공성게임 근황.gif 구례출장안마 함양출장맛사지 맨몸 운동 종결자

홍준표 두번엿먹이는 mbc클라 »</a> <br> <div class="small"><div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%ed%99%8d%ec%a4%80%ed%91%9c-%eb%91%90%eb%b2%88%ec%97%bf%eb%a8%b9%ec%9d%b4%eb%8a%94-mbc%ed%81%b4%eb%9d%bc/"></div> <p>홍준표 두번엿먹이는 mbc클라스..ㅋㅋ 무주출장안마 광주출장안마 댕댕주의) 슬리퍼 가지고 놀 속초출장안마 완주출장맛사지 창원출장샵 창원출장맛사지 시흥콜걸 정선출장안마 예천출장안마 순창출장맛사지 여수출장샵 담양콜걸 (유출) 아쿠아맨이 육지에서 오산출장안마 장수출장안마 충주콜걸 연천출장샵 일본..포켓몬GO 근황<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --></p> <div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%ed%99%8d%ec%a4%80%ed%91%9c-%eb%91%90%eb%b2%88%ec%97%bf%eb%a8%b9%ec%9d%b4%eb%8a%94-mbc%ed%81%b4%eb%9d%bc/"></div> <p><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt --></p> </div> </div> </td> </tr><tr> <td style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;"> <div class="small"> <b> </b> </div> <div style="padding-left:10px;"> <a href="https://articles.ibpa-online.org/%ec%9d%bc%eb%b3%b8-%ec%96%b8%eb%a1%a0%ec%9d%b4-%eb%ac%b8%ec%9e%ac%ec%9d%b8-%eb%8b%b9%ec%84%a0%ec%9d%84/"><title>일본 언론이 문재인 당선을 »</a> <br> <div class="small"><div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%ec%9d%bc%eb%b3%b8-%ec%96%b8%eb%a1%a0%ec%9d%b4-%eb%ac%b8%ec%9e%ac%ec%9d%b8-%eb%8b%b9%ec%84%a0%ec%9d%84/"></div> <p>일본 언론이 문재인 당선을 반대한 이유 당선 잘됐다봐도 되겠네요 태백출장샵 아산출장안마 부천콜걸 빠따주의) 오늘자 꼴데 마지 영덕출장안마 익산콜걸 정선출장안마 장수출장샵 익산출장샵 성주출장안마 태양의 후예 유시진 대위 최 영동콜걸 대전콜걸 천안출장맛사지 청양출장맛사지 대구출장안마 야간편돌이 주폭당한 썰.Manhw 칠곡출장맛사지 양평콜걸 하남출장샵 플스4 싸게 사는 방법 전라남도콜걸 평택콜걸 강원도출장샵 고창출장샵 의왕콜걸 정선콜걸 평창콜걸 태백콜걸 공군 내 빵집이 망하게 된 …<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --></p> <div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%ec%9d%bc%eb%b3%b8-%ec%96%b8%eb%a1%a0%ec%9d%b4-%eb%ac%b8%ec%9e%ac%ec%9d%b8-%eb%8b%b9%ec%84%a0%ec%9d%84/"></div> <p><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt --></p> </div> </div> </td> </tr><tr> <td style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;"> <div class="small"> <b> </b> </div> <div style="padding-left:10px;"> <a href="https://articles.ibpa-online.org/%ec%86%8d%eb%b3%b4-%ea%b9%80%ec%9e%ac%ec%b2%a0-%eb%82%9c-%ed%99%94%eb%b0%b1%ed%9a%8c%ec%9d%98/"><title>[속보] 김재철 “난 화백회의 »</a> <br> <div class="small"><div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%ec%86%8d%eb%b3%b4-%ea%b9%80%ec%9e%ac%ec%b2%a0-%eb%82%9c-%ed%99%94%eb%b0%b1%ed%9a%8c%ec%9d%98/"></div> <p> 김재철 “난 화백회의 대표다” 용인출장안마 신안출장샵 한국 사람들이 잘 모르는 한 담양출장맛사지 동해출장안마 의정부출장맛사지 태안출장안마 평창출장안마 정읍출장안마 구리콜걸 동인천출장안마 고성출장안마 구미출장안마 충청북도콜걸 순창출장안마 전국민이 하나씩 다있는 휴 서천출장안마 자유한국당, 재래시장에 최 인제출장샵 구리출장맛사지 축하공연 가수 알려주는 충 남양주출장샵 아산출장안마 “MBC는 장악할 수 없는 조직.. 난 화백회의 대표” 안산콜걸 광양출장안마 의왕출장안마 별 드립이 다 나오네요 …<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --></p> <div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%ec%86%8d%eb%b3%b4-%ea%b9%80%ec%9e%ac%ec%b2%a0-%eb%82%9c-%ed%99%94%eb%b0%b1%ed%9a%8c%ec%9d%98/"></div> <p><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt --></p> </div> </div> </td> </tr><tr> <td style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;"> <div class="small"> <b> </b> </div> <div style="padding-left:10px;"> <a href="https://articles.ibpa-online.org/%ea%b7%b9%ed%98%90%ec%9d%b8%ec%b2%9c-%eb%82%a8%ea%b5%ac-%e3%85%87%e3%85%87%eb%8f%99-%eb%98%a5%ec%8b%b8/"><title>(극혐)인천 남구 ㅇㅇ동 똥싸 »</a> <br> <div class="small"><div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%ea%b7%b9%ed%98%90%ec%9d%b8%ec%b2%9c-%eb%82%a8%ea%b5%ac-%e3%85%87%e3%85%87%eb%8f%99-%eb%98%a5%ec%8b%b8/"></div> <p>(극혐)인천 남구 ㅇㅇ동 똥싸고 도망간 여성분! . 신안출장샵 보은콜걸 용인출장안마 칠곡출장맛사지 단양출장맛사지 동두천출장안마 부안출장샵 영광출장맛사지 원주출장안마 강원도출장맛사지 정읍출장안마 성남출장안마 평창콜걸 게임버그도 막지못한 고인물 증평출장안마 경상북도콜걸 담양출장맛사지 철원출장안마 인천출장맛사지 서산콜걸 보성출장맛사지 무안출장안마 울진출장맛사지 진도출장안마 이천출장안마 경상남도출장안마 음성출장샵 강원도콜걸 보성출장안마 의정부콜걸 신안출장맛사지 프로듀스48 무라세 사에 고토 장터에 누나 올려도 됨?.jpg<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --></p> <div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%ea%b7%b9%ed%98%90%ec%9d%b8%ec%b2%9c-%eb%82%a8%ea%b5%ac-%e3%85%87%e3%85%87%eb%8f%99-%eb%98%a5%ec%8b%b8/"></div> <p><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt --></p> </div> </div> </td> </tr><tr> <td style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;"> <div class="small"> <b> </b> </div> <div style="padding-left:10px;"> <a href="https://articles.ibpa-online.org/%ea%b0%81-%ea%b5%ad%ea%b0%80%eb%b3%84-%ea%b5%b0%ec%9d%b8%ec%9d%98-%ea%b2%bd%eb%a1%80-jpg/"><title>각 국가별 군인의 경례.jpg</ti »</a> <br> <div class="small"><div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%ea%b0%81-%ea%b5%ad%ea%b0%80%eb%b3%84-%ea%b5%b0%ec%9d%b8%ec%9d%98-%ea%b2%bd%eb%a1%80-jpg/"></div> <p>각 국가별 군인의 경례.jpg 파주출장안마 충청북도출장안마 삼척콜걸 “누가 제일 멍청할까요?”··· 청주출장안마 부평출장안마 동두천출장샵 영광출장안마 고창출장샵 일본의 재해 긴급지원 수준<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --></p> <div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%ea%b0%81-%ea%b5%ad%ea%b0%80%eb%b3%84-%ea%b5%b0%ec%9d%b8%ec%9d%98-%ea%b2%bd%eb%a1%80-jpg/"></div> <p><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt --></p> </div> </div> </td> </tr><tr> <td style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;"> <div class="small"> <b> </b> </div> <div style="padding-left:10px;"> <a href="https://articles.ibpa-online.org/%ec%a4%91%ea%b3%a0%ec%b0%a8-%ec%83%80%eb%8a%94%eb%8d%b0-%ea%b0%91%ec%9e%90%ea%b8%b0-%eb%8b%a4%eb%a5%b8/"><title>중고차 샀는데 갑자기 다른 »</a> <br> <div class="small"><div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%ec%a4%91%ea%b3%a0%ec%b0%a8-%ec%83%80%eb%8a%94%eb%8d%b0-%ea%b0%91%ec%9e%90%ea%b8%b0-%eb%8b%a4%eb%a5%b8/"></div> <p>중고차 샀는데 갑자기 다른 차들이 안전운전함 왜그러지?? 영광출장맛사지 정읍출장안마 영주콜걸 남원출장맛사지 광주출장맛사지 청주출장샵 장성출장맛사지 순천출장샵 순창출장맛사지 김해출장샵 청양출장샵 보령출장맛사지 용인출장맛사지 보성출장안마 괴산출장안마 천안콜걸 구리출장안마 경산출장안마 보령출장맛사지 맥도날드 햄버거 근황…jpg<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --></p> <div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%ec%a4%91%ea%b3%a0%ec%b0%a8-%ec%83%80%eb%8a%94%eb%8d%b0-%ea%b0%91%ec%9e%90%ea%b8%b0-%eb%8b%a4%eb%a5%b8/"></div> <p><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt --></p> </div> </div> </td> </tr><tr> <td style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;"> <div class="small"> <b> </b> </div> <div style="padding-left:10px;"> <a href="https://articles.ibpa-online.org/%ec%b6%94%eb%9d%bd%ed%95%98%eb%8a%94-%eb%93%9c%eb%a1%a0%ec%9d%84-%eb%b3%b8-%ec%a3%bc%ec%9d%b8-gif/"><title>추락하는 드론을 본 주인.gif< »</a> <br> <div class="small"><div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%ec%b6%94%eb%9d%bd%ed%95%98%eb%8a%94-%eb%93%9c%eb%a1%a0%ec%9d%84-%eb%b3%b8-%ec%a3%bc%ec%9d%b8-gif/"></div> <p>추락하는 드론을 본 주인.gif 제천출장샵 일본 동안대회 우승한 아줌 울진출장샵 구리출장안마 영광출장안마 오산출장샵 함양콜걸 하동콜걸 의령출장안마 제천출장안마 오산콜걸 영주출장맛사지 목포출장안마 Your browser does not support the video tag. 파주콜걸 대참사 일어날 뻔 서천콜걸 .5x 1x 익산출장안마 2x 청도콜걸 정선출장맛사지 충청북도출장맛사지 문경출장샵 청양출장샵 칠곡출장샵 상주콜걸 춘천출장샵 유난히 내성적이었던 김태리 광주출장맛사지 울진출장맛사지 해남출장안마 1971년생 인구 가장 …<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --></p> <div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://articles.ibpa-online.org/%ec%b6%94%eb%9d%bd%ed%95%98%eb%8a%94-%eb%93%9c%eb%a1%a0%ec%9d%84-%eb%b3%b8-%ec%a3%bc%ec%9d%b8-gif/"></div> <p><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt --></p> </div> </div> </td> </tr><tr><th><div class='wp-pagenavi' role='navigation'> <span class='pages'>Page 9 of 136</span><a class="first" aria-label="First Page" href="https://articles.ibpa-online.org/tag/%EB%B8%94%EB%9E%99-%EC%9E%AD-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%EB%A8%B8%EC%8B%A0/">« First</a><a class="previouspostslink" rel="prev" aria-label="Previous Page" href="https://articles.ibpa-online.org/tag/%EB%B8%94%EB%9E%99-%EC%9E%AD-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%EB%A8%B8%EC%8B%A0/page/8/">«</a><span class='extend'>...</span><a class="page smaller" title="Page 7" href="https://articles.ibpa-online.org/tag/%EB%B8%94%EB%9E%99-%EC%9E%AD-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%EB%A8%B8%EC%8B%A0/page/7/">7</a><a class="page smaller" title="Page 8" href="https://articles.ibpa-online.org/tag/%EB%B8%94%EB%9E%99-%EC%9E%AD-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%EB%A8%B8%EC%8B%A0/page/8/">8</a><span aria-current='page' class='current'>9</span><a class="page larger" title="Page 10" href="https://articles.ibpa-online.org/tag/%EB%B8%94%EB%9E%99-%EC%9E%AD-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%EB%A8%B8%EC%8B%A0/page/10/">10</a><a class="page larger" title="Page 11" href="https://articles.ibpa-online.org/tag/%EB%B8%94%EB%9E%99-%EC%9E%AD-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%EB%A8%B8%EC%8B%A0/page/11/">11</a><span class='extend'>...</span><a class="larger page" title="Page 20" href="https://articles.ibpa-online.org/tag/%EB%B8%94%EB%9E%99-%EC%9E%AD-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%EB%A8%B8%EC%8B%A0/page/20/">20</a><a class="larger page" title="Page 30" href="https://articles.ibpa-online.org/tag/%EB%B8%94%EB%9E%99-%EC%9E%AD-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%EB%A8%B8%EC%8B%A0/page/30/">30</a><a class="larger page" title="Page 40" href="https://articles.ibpa-online.org/tag/%EB%B8%94%EB%9E%99-%EC%9E%AD-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%EB%A8%B8%EC%8B%A0/page/40/">40</a><span class='extend'>...</span><a class="nextpostslink" rel="next" aria-label="Next Page" href="https://articles.ibpa-online.org/tag/%EB%B8%94%EB%9E%99-%EC%9E%AD-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%EB%A8%B8%EC%8B%A0/page/10/">»</a><a class="last" aria-label="Last Page" href="https://articles.ibpa-online.org/tag/%EB%B8%94%EB%9E%99-%EC%9E%AD-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%EB%A8%B8%EC%8B%A0/page/136/">Last »</a> </div></th></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div id="right" class="col-sm-4"> <div class="zone mbottom-15" id="login"> <div class="irailhead">Sign In</div> <div class="irailcontent"> <p id="LoginSubmit"> <a href="https://ibpa-online.site-ym.com/Login.aspx" value="Sign In" class="formbutton">Sign In</a> <img class="securesubmit" src="https://ibpa-online.site-ym.com/global_graphics/icons/securesubmit.png" title="Secured with SSL encryption."> </p> <p id="LoginForgot"><a href="https://ibpa-online.site-ym.com/general/email_pass.asp">Forgot your password?</a></p> <p id="LoginRegister"><a href="https://ibpa-online.site-ym.com/general/register_start.asp">Haven't registered yet?</a></p> </div> </div> <div class="content"> <h3><div class="irailhead">IBPA Member Benefit</div></h3> <div class="irailcontent rci-ad mbottom-30"> <a href="http://www.dell.com/ibpa" target="_blank"><img width="300" height="250" src="https://articles.ibpa-online.org/wp-content/uploads/2021/10/Dell-1221-Web.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Dell computers" loading="lazy" /></a> </div> <h3><div class="irailhead">Ultimate Guide to Book Design</div></h3> <div class="irailcontent rci-ad mbottom-30"> <a href="https://selfpub.is/3x7vQiG" target="_blank"><img width="300" height="250" src="https://articles.ibpa-online.org/wp-content/uploads/2020/07/Ingram-July-2021.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></a> </div> <h3><div class="irailhead">Educational Opportunity</div></h3> <div class="irailcontent rci-ad mbottom-30"> <a href="https://thenextbestseller.com/" target="_blank"><img width="300" height="190" src="https://articles.ibpa-online.org/wp-content/uploads/2021/10/BookHookAd300dpi-2022-Web.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></a> </div> <h3><div class="irailhead">Book Awards</div></h3> <div class="irailcontent rci-ad mbottom-30"> <a href="https://www.indieexcellence.com/" target="_blank"><img width="300" height="250" src="https://articles.ibpa-online.org/wp-content/uploads/2018/03/NIEA-0122.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></a> </div> <h3><div class="irailhead">IBPA Publishing University</div></h3> <div class="irailcontent rci-ad mbottom-30"> <a href="https://www.publishinguniversity.org/" target="_blank"><img width="300" height="250" src="https://articles.ibpa-online.org/wp-content/uploads/2019/04/PubU2022-2-eNews-300x250-NEW.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></a> </div> <h3><div class="irailhead">IBPA SocialLink</div></h3> <div class="irailcontent rci-ad mbottom-30"> <a href="http://www.ibpa-online.org/news/322483/IBPA-Unveils-New-Web-Portal-Based-on-the-Power-of-Social-Media-Technology.htm" target="_blank"><img width="300" height="500" src="https://articles.ibpa-online.org/wp-content/uploads/2017/01/SocialLink-Website-Ad.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://articles.ibpa-online.org/wp-content/uploads/2017/01/SocialLink-Website-Ad.jpg 300w, https://articles.ibpa-online.org/wp-content/uploads/2017/01/SocialLink-Website-Ad-180x300.jpg 180w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Begin Theme Footer Content --> <!-- Bottom Out --> <div class="bottomcontentarea-out"> <div class="container"> <div id="bottomcontentarea" class="mbottom-15"><!--YMPSTITLE=TgBBAA==/YMPSTITLE--><h4 style="text-align: center;">Connect With Us</h4> <div class="social"> <a href="mailto:info@ibpa-online.org"><i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i></a> <a href="https://www.youtube.com/user/ibpavideo" target="_blank"><i class="fa fa-youtube-play" aria-hidden="true"></i></a> <a href="https://www.linkedin.com/company/independent-book-publishers-association" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin" aria-hidden="true"></i></a> <a href="https://www.facebook.com/IBPAonline/" target="_blank"><i class="fa fa-facebook" aria-hidden="true"></i></a> <a href="https://twitter.com/ibpa" target="_blank"><i class="fa fa-twitter" aria-hidden="true"></i></a> </div> </div> </div> </div><!-- Footer Content --> <div id="FooterContentArea"> <div class="container"> <!--YMPSTITLE=TgBBAA==/YMPSTITLE--> <style> #FooterContentArea a { color: #fcfdfd; } #FooterContentArea a:hover { text-decoration: underline; } </style> <p>1020 Manhattan Beach Blvd., Suite 204 Manhattan Beach, CA 90266<br> <strong>P:</strong> 310-546-1818 <strong>F:</strong> 310-546-3939 <strong>E:</strong> <a href="mailto:info@IBPA-online.org">info@IBPA-online.org</a><br> ©<script>document.write(new Date().getFullYear())</script> Independent Book Publishers Association</p> </div> </div><!-- Legal --> <div id="icopyright"> <div id="copyright-inner" class="container"> Membership Management Software Powered by <a href="https://www.yourmembership.com/">YourMembership</a>  ::  <a href="https://www.ibpa-online.org/ams/legal-privacy.htm">Legal</a><!-- Copyright (c) 1998-2016 YourMembership.com Inc. All Rights Reserved. Copyright: Certain elements of this website are: Copyright (c) 1998-2016, YourMembership.com, Incorporated. YourMembership.com, Incorporated provides a limited license to use its Copyrights to the entity from whose web page you are viewing. Certain elements of this website may also be copyrighted by that entity; please see its Terms of Use or contact the organization for more information. General information about copyright laws can be found at: https://www.copyright.gov/. For more specific information, please consult an attorney. --> </div> </div> <!-- End Theme Footer Content --> <script type='text/javascript' src='https://articles.ibpa-online.org/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=b0f59378788a32d2c5e050ce025299c7' id='wp-embed-js'></script> <noscript><div class="help">We notice you have JavaScript disabled.<br>Please enable JavaScript to fully utilize and enjoy our website. <a href="http://www.activatejavascript.org/" target="_blank"><strong>Click to Learn More @ activatejavascript.org</strong></a></div></noscript> </body> </html> <!-- Cache served by breeze CACHE - Last modified: Wed, 19 Jan 2022 10:41:28 GMT -->